Mannen van de Maze

Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 598

      1 2 3 4 5 ... 12» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 Afkomstig uit Gouda. Dochter gevonden (Maria), dochter van Klaas de Roos en Geertrui Houtam. de Roos, Klaas (I462)
 
2 Bij betaalrol staat aangetekend: te Rotterdam overleden. Bastiaanse, Antonij (I1483)
 
3 Bij monsterrolfolio een schuldbriefje, waarop zijn schuld vermeld staat aan Jan Casper Hirt (vermoedelijk een slaapbaas) in Amsterdam. Hoen, Gerrit (I545)
 
4 Bij monsterrolfolio zit een schuldbriefje aan Jan Casper Hirth in amsterdam (vermoedelijk slaapbaas). Bekker, Jan Mauris (I546)
 
5 Cornelia, dochter van Arij Bleijenburg en Anna van Dijl, overlijd in 1819 te Groenlo.  Bleijenburg, Arie (I2096)
 
6 Door de Engelsen doodgeschoten volgens getuigenis medematrozen Jan van der Voort en hendrik Blijzon van der Roest, Wouter (I2245)
 
7 Echtgenote overlijdt te Dordrecht. Sluijters, Evert (I1917)
 
8 Egbert Jonkman vermoedelijk was vermoedelijk ook eigenaar van het pijpenmakersmerk Het Wapen van Gouda. Jonkman, Egbert (I380)
 
9 Folio 101 en 102 zijn beiden later aan boord gekomen en zijn allebei Johan Wilh/Willem Schmidt genaamd. Fout of toeval? Schmidt, Johan Willem (I949)
 
10 GEboorten gevonden van kinderen in Rotterdam. Hoevers, Albert (I943)
 
11 gehuwd 30 augustus 1766 te Rotterdam. de Ligt, Jan (I1130)
 
12 Gehuwd met Anna Dilje op 17 november 1765 te Gouda.
Johannes Bron J:M: in de Kappenaarsteegh, met
Anna Diljé J:D: in 't Klooster achter het tuchthuis, beijde van Gouda
 
Baron, Johannes (I490)
 
13 Gehuwd op 23 april 1765 te Rotterdam.
Beide geboren in Schiedam, wonende te Jacobsstraat. 
Schenk, Steven (I72)
 
14 Gehuwd op 8 mei 1763 te Rotterdam. Hij afkomstig van Bergschenhoek, zij van Rotterdam. Hij wonende te Hofstraat, zij te Haagse Veer. Groeneweg, Maarten (I94)
 
15 Gehuwd te Rotterdam in 1770 met Henderijntje Arnoldus. Barendse, Pieter (I2102)
 
16 Gevonden huwelijk in Amsterdam. Kramer, Lodewijk (I1149)
 
17 Huwde op 1 nov 1777 met Francijntje Putters (te Hillegersberg). Utsen, Reijndert (I2183)
 
18 Huwelijk 7 augustus 1763 te Rotterdam tussen Ruth Hardij en Jannetje van Oosterhoudt. Hardij Totzij, Ruth (I1981)
 
19 Huwelijk gevonden 14 may 1765 te Rotterdam. Snip, Steeve (I1569)
 
20 Huwelijk gevonden 17 maart 1758 te Rotterdam. Hamman, Martinus (I1719)
 
21 Huwelijk gevonden met Joanna de Leeuw. Vijvermans, Baltus (I1222)
 
22 Huwelijk gevonden op 20 september 1768 te Rotterdam. Storm, Arnoldus (I382)
 
23 Huwelijk gevonden te Rotterdam 1 oktober 1765. Kell, Jan (I1915)
 
24 Huwelijk gevonden te Rotterdam op 9 dec 1760. Vermeulen, Arij (I910)
 
25 Huwelijk gevonden, 8 may 1753 te Rotterdam. van den Broek, Jacob (I1502)
 
26 Huwelijk met: Anna Maria Constantia de Wolff (Haijtink)
31 jul 1791, Lochem, GL, NL 
Prevenier, Cornelis Leonardus (I228)
 
27 Huwt 18 juni 1765 te Rotterdam. van der Maas, Dirk (I273)
 
28 Huwt 2 mei 1758 te Rotterdam. Kloot, Jakob (I1954)
 
29 Huwt 21 oct 1749 te Rotterdam. Kolder, Abraham (I1701)
 
30 Huwt 23 april 1765 te Rotterdam. van Wijk, Anthonie (I1668)
 
31 Huwt 28 december 1751 te Rotterdam Cuijpers, Jan (I1787)
 
32 Huwt 7 mei 1775 te Rotterdam. Smit, Everhard (I302)
 
33 Huwt april 1765 te Rotterdam. Beiden van Rotterdam geboren. Reijers, Willem (I1678)
 
34 Huwt in 1748 te Bleijswijk. van Nuijs, Jan (I1682)
 
35 Huwt in 1762 te Leiden. Blessie, Jan (I1630)
 
36 Huwt in 1771 te Rotterdam met Pieternella Rees. van der Mark, Henderik (I1301)
 
37 huwt in 1784 te Rotterdam met Cornelia van der Zwaan. Blanson, Jan Hendrik (I753)
 
38 huwt op 11 maart 1760 te Rotterdam. van den Berg, Govert (I1533)
 
39 Huwt op 5 mei 1765 te Rotterdam. Krook, Adrianus (I1692)
 
40 Huwt te 1796 te Amsterdam met Cornelia Pilander (vermeld als Grootenraij). Groteraij, John Arnold (I2158)
 
41 Huwt te Delft 22 november 1750. Schrats, Jan (I1443)
 
42 Huwt te Rotterdam 26 may 1765. Nooten, Jan (I1527)
 
43 Huwt te Rotterdam op 1 oktober 1765. Kel, Jan (I1728)
 
44 Huwt te Rotterdam op 11 mei 1761. Vis, Leendert (I2003)
 
45 Huwt te Rotterdam op 20 oct 1767 Kleemans, Andries (I1513)
 
46 Huwt te Rotterdam op 7 dec 1765. van der Kaan, Dirk (I1492)
 
47 Huwt te Rotterdam op 8 september 1767. van Erkel, Cornelis (I1845)
 
48 Jan stolwijk en jacomina van buuren zijn te vinden in de doopboeken van Moordrecht
https://www.archiefman.nl/nt/rkdoopDTB33en34.pdf 
Stolwijk, Jan (I37)
 
49 Kort berigt nopens den levensloop van wijlen den kapitein ter zee G. OORTHUIJS .

Door vriendelijke toezending der geachte familiën van onze onversaagde helden in staat gesteld , om onzen lezers een kort berigt der lotgevallen van den onver schrokkenen OORTHUIJS , alsmede van deszelfs wakkeren strijdgenoot den heer baron MELVILL van Carnbee te geven , meenen wij onzen landgenooten geene ondienst te bewijzen , hieraan te voldoen , ( schoon dit werk eigenlijk voor geene levensgeschiedenissen bestemd is ) wijl anders welligt deze bijdragen voor de nakomelingschap konden verloren gaan . De kapitein GERARDUS OORTHUIJS werd in 1740 geboren te Groningen , uit JELDRIK OORTHUIJS en CATHARINA OLTHOFF . Zijn vader , geboorlig uit Bingum , in Oostoriesland , was kapitein - luitenant bij het regement infanterie , in Nederlandsche dienst , van den prins van Stolberg , en sneuvelde in 1748 , bij het beleg van Bergen op Zoom . De loopbaan van den heer G. OORTHUIJS , ( wiens eenige broeder , ENGELBERT genaamd , het land insgelijks ter zee heeft gediend , ) was in den beginne die van zijnen vader , dienende aanvankelijk van 1752 tot 1763 als kadet bij het voornoemde regement ; doch later bij ' s lands marine overgegaan zijnde , werd hij , bij het collegie ter admiraliteit op de Haze , in 1768 tot luitenant , en in 1779 tot kapitein aangesteld . Men weet hoe voel kloek moedigheid hij in den jare 1781 in een gevecht tegen de Engelschen heeft aan den dag gelegd ( * ) . In zijne betrekkingen als zeeöfficier deed hij velerlei togten en reizen , en wel , laatstelijk , als bevelhebber van het schip den Brakel , hetwelk , in 1794 , naar de Oostindiën was bestemd , doch in Engeland binnen geloopen zijnde , aldaar , bij den aanvang der omwenteling , benevens andere Hollandsche schepen , werd prijs verklaard . Met de overige bevelhebbers dier schepen vervolgens op het woord van eer ontslagen , keerde OORTHUIJs in 1795 naar het Vaderland terug . Vermits echter de toen malige gesteldheid van zaken met zijne beginselen en denkwijze niet overeenstemde , zeide hij de dienst ( naar hij meende slechts voorloopig ) vaarwel , en sleet toen zijne overige levensdagen in den schoot van zijn gezin en zijne vrienden . Onze wakkere OORTHUIJS , in Januarij 1790 gehuwd met ELIZABETH REBECCA RIJFSNIJDER , overleed , kort na zijne echtgenoote , te Rotterdam den 23 Augustus 1812 , nalatende vier kinderen . De jongste zoon , in leven luitenant bij de marine , drukte reeds vroeg de voetstappen van zijnen vader , doch overleed in 1825, te Macassar , op 's lands fregat de Komeet, in den jeugdigen ouderdom van slechts 26 jaar, aan de gevolgen eener hevige ziekte, ontstaan door de vermoeijenissen van den oorlog op Boni . . Even als vele anderen , deelde de kapitein G. OORTHUIJS ruimschoots in den plaats gehad hebbenden druk der tijden ; hoezeer onder het bestuur van koning LODEWIJK en NAPOLEON , achtervolgens , met ridderorden begiftigd , bleef hij zijne beginselen getrouw , uilende steeds onbe wimpeld zijne gevoelens van afkeer voor de overheersching onder welke het Vaderland destijds zuchtte , en toen de dwingelandij aan Nederland , vooral bij het bemeesteren van Ruslands oude hoofdstad , niets dan ramp en onheil voorspelde , wekte echter kort daarna ieder berigt , ten nadeele van den overweldiger , de levenskrachten van dezen trouwen vaderlander op , en bemoedigde hij , bij het naderende sterfuur , kinderen en vrienden , met de later vervulde hoop , dat Nederland , op nieuw , welligt spoedig , onder zijne wettige vorsten zoude terugkeeren , en dus andermaal in voorspoed herleven ! 
Oorthuijsen, Gerard (I833)
 
50 Mogelijk dezelfde als die op de Bellone diende. Vink, Cornelis (I2190)
 

      1 2 3 4 5 ... 12» Volgende»


Bericht Beheerder

Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)